Mục lục sách "CÓ 500 NĂM NHƯ THẾ"

(Những dòng chữ màu xanh là đã có đường link)

DẪN NHẬP
                            A- PHẦN XÂY DỰNG CÔNG CỤ
I. Địa giới
II. Vấn đề thế hệ
II. Vai trò của sự phân kỳ lịch sử Nam tiến và những dấu ấn bản sắc Quảng Nam
   1- Trước 1306
   2- Từ 1306 đến 1402: Đứt mạch nguồn với bản quán lần I
   3- Từ 1402 đến 1407- Ước tính số lượng người Việt di dân dưới triều nhà Hồ
   4- Từ 1407 đến 1445: Đứt mạch nguồn với bản quán lần II
   5- Từ 1445 đến 1471
   6- Từ 1471 đến 1627: Thời kỳ của những làn sóng di dân.
   7- Từ 1627 đến 1775: 150 năm chia cắt tuyệt đối: Đứt mạch nguồn với bản quán lần III
   8- Vấn đề người Chàm sau 1802
IV. Người Chàm ở lại
   1- Khảo sát Ô Châu Cận Lục.
   2- Vấn đề người Chàm ở lại trong giai đoạn 1306-1471
   3- Văn bản “Thủy Thiên” và vấn đề người Chàm ở lại vùng Quảng Trị- Thừa Thiên Huế.
   4- Số lượng người Chàm ở Quảng Nam vào năm 1471
   5- Vấn đề người Chàm ở lại sau 1471
   6- Vấn đề người Chàm dưới thời các chúa Nguyễn.
   6.1- Tỉnh Kẻ Chàm
   6.2- Nhà cửa
   7- Về bức tranh một nhóm người Đàng Trong
   8- Họ đã biến đi đâu sau 1802?
   8.1- Chính sách “cùng chung văn hóa, cùng chung luân lý” của Minh Mạng và sự biến mất của                   người Chàm trên đất Quảng Nam 1
   8.2- Về chiếc quần trật bù lươn
   9- Về những bức ảnh trong sách củam J.Barrow
     - Về bức tranh “Một người lính Đàng Trong”.
  10- Về một làng “Man” ở Khuê Trung
  11- Kết phần người Chàm ở lại.
V. Giọng nói người Quảng Nam
  1- Thế nào là giọng nói người Quảng Nam?
  2- Vấn đề bản sắc của mỗi phương ngữ
  3- Thử hình dung sự hình thành giọng nói người Quảng Nam
  3.1 Giọng Quảng Nam ở Bắc Thu Bồn (trước 1402)
  3.2 Giọng Quảng Nam ở Nam Thu Bồn (sau 1402)
  4- Vấn đề giọng Quảng Nam sau 1407
  5- Thế nào là giọng Châu Hóa?
  6- Vấn đề vốn từ của người Quảng Nam
  7- Kết luận phần “Giọng nói người Quảng Nam”

                                       B- PHẦN TỔNG LUẬN
Dẫn
I. Tiếp thu, hòa nhập hay tiếp biến?
II. Dân kinh cựu
III. Về trường hợp chủ sự Văn Phong
IV. Những điều có thể luận ra được từ khảo sát giọng nói người Quảng Nam
   1- Giọng nói người Thanh Quýt.
   2- Thổ ngữ Khu Túc - Cao Lao Hạ
   3- Giọng nói người Mỹ Lợi
   4- Dấu vết còn lại của cái biên giới thời Huyền Trân
V. Về mô hình cài da báo.
   1- Hình dung Đà Nẵng trước 1627.
   2- Trà Kiệu, không thể là vùng đất hoang khi 13 tộc tiền hiền đến.
VI. Một ký ức bị từ chối.
VII. Quảng Nam hay cãi.
VIII. Những dòng để kết thúc.

        PHỤ LỤC
- Về cuốn gia phả tộc Phan làng Đà Sơn
- Từ một chữ Trần trên tháp G1 ở Mỹ Sơn
- Cây mù u và Đà Nẵng
- Bức tranh “bến đò” của Barrow được vẽ ở Đà Nẵng hay Hội An?
- Đi tìm ý nghĩa thực của đám cưới Huyền Trân

       Thư mục.

Nhận xét :

Đăng nhận xét