Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Diễn từ nhận giải "Sách hay" của tui (có edit)
  
Để đi đến được với bức hình làm bằng photoshop từ rất nhiều những bức ảnh cổ từ thời Pháp và trước đó nữa ghép lại làm bìa cho lần tái bản săp tới này tôi cũng đã phải trải qua một quá trình nhận thức rất dài mới có được sự hình dung về một thời kỳ rất dài "mờ mờ nhân ảnh" của dân tộc mình. Tôi tin hình ảnh này là sự thật đã từng xuất hiện rất lâu dài trên quê hương Quảng Nam của mình trước khi biến mất vào cuối thế kỷ 18.

Trong tâm thức nhiều người đây như một vùng đất không người ở, mờ nhạt trên mặt đất là những con đường mòn cũ, ai đó đã đi qua và tạo nên họ cũng không buồn bận tâm. Trên con đường ấy thỉnh thoảng có vài lưỡi cuốc, lưỡi cày, vài từ ngữ rơi vãi được người Việt đến nhặt lên và sử dụng. Và họ gọi đó là tiếp thu văn hóa! Tất cả chỉ có vậy, không hơn không kém!