Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Không đề

có nói gì đi nữa, có nói chuyện chân lý, thấu hiểu thượng đế, vũ trụ hay bản chất thế giới, sự thật cuộc sống gì đi nữa, cho dù là thánh nhân hay cao tăng đạo cao đức trọng, cho dù là vô thượng sư hay giáo hoàng đi nữa... thì con người ta cuối cùng cũng sống với những ý nghĩ trong đầu mình, vui hay buồn, thanh tịnh hay giận dữ, khổ đau hay hạnh phúc cũng từ những ý nghĩ ngay trong đầu mình. Kỳ lạ là người ta lại không đi tìm sự giải quyết ở ngay đó mà lại thường hướng sự tìm cầu vào nơi nào đó bên ngoài mình, rất xa!
Niệm khởi thì Tâm sinh. Tâm sinh thì Ngã lập.