Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Nếu đảng muốn thực sự đẩy lùi suy thoái trong đảng.

Nếu đảng thực tâm muốn giải quyết các vấn đề cấp bách của đảng như hội nghị TƯ kêu gọi và thực lòng muốn nghe các góp ý thì mình chỉ đề nghị một điều, không phải quá nhiều điều kêu gọi tinh thần vốn chưa bao giờ hiệu quả, một điều có thể giải quyết tất cả, nằm ngay trong tầm tay, đó là, như tổng thống B. Clinton nói ở trường đại học quốc gia Hà Nội ngày 17/11 năm 2.000: "Các bạn hãy để cho tòa án độc lập". Hết !
 http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1735155721-1-63ac56d717e5c54652f89202e7879f09.jpeg
Nguyên văn ông ta nói như sau: “Nền kinh tế hoạt động tốt hơn khi báo chí được tự do tố cáo tham nhũng, và những toà án độc lập có thể đảm bảo cho các hợp đồng được tôn trọng, sự cạnh tranh được tiến triển mạnh mẽ và công bằng, và các quan chức nhà nước tôn trọng nền pháp trị. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và quyền bất đồng chính kiến không đe doạ sự ổn định của một xã hội. Ngược lại, nó tạo được niềm tin của người dân vào sự công bằng của hiến pháp...".
Ông ta nói đúng và chân thành đấy chứ ! 

Về Đà Nẵng ăn tré !